Gå til indhold Slice Created with Sketch.

Musik til læring

Få en aftale, som giver jeres skole og uddannelsesinstitution mulighed for at bruge indspillet musik til læring på nye måder. Når I f.eks. optager eller uploader musik.

 

Tilmeld
Tina Dickow | © Universal Music
Tina Dickow, pressefoto

Den teknologiske udvikling gør det hele tiden muligt at bruge musik i læringsmæssige sammenhænge på nye måder. Skoler og andre undervisningsinstitutioner, der har TVIS-aftalen gennem Copydan AVU-medier, har mulighed for at bruge lydværker i undervisningen via udsendelser, der er optaget fra radio, mens anden brug ikke er dækket af aftalen.

Nu er det imidlertid blevet muligt at få en supplerende aftale, som giver skoler og andre uddannelsesinstitutioner flere muligheder for at bruge musik til læring, som blandt andet imødekommer behovet for at bruge musikken i undervisningen via digital kopiering til f.eks. præsentationer (f.eks. på Teams, Zoom eller skærm fysisk i undervisningslokalet), indholdsdelingstjenester (online) og som sikrer rettighederne til andre former for eksemplarfremstilling eller optagelser på smartphones og lign. 

Christopher, pressefoto | Warner Music
Christopher, pressefoto

Aftalen, der beror på en undersøgelse af den konstaterede brug af musik til læring samt skolernes og undervisningsinstitutionernes konkrete behov, sørger på en og samme tid for, at rettighederne er klareret, og at brugerne har bred lovlig adgang til brug af musikken i undervisningssammenhæng.

Det betyder, at I som skole og undervisningsinstitution nu kan tiltræde aftalevilkårene for brug af musik til læring, som sikrer jer lovlig brug af musikken i undervisningen.

"Vi er overbeviste om, at musik i stigende grad kan fungere som et pædagogisk værktøj og hjælpemiddel i undervisningen. Derfor er musikselskaberne også meget glade for i samarbejde med Copydan at kunne tilbyde en skræddersyet musiklicens til undervisning, der forenkler brugen af musik i alle former for læringsaktiviteter."

Lasse Lindholm | IFPI - musikselskabernes brancheorganisation

Det dækker aftalen

Aftalen om vilkår for brug af indspillet musik til læring dækker bl.a.

  • Det der i ophavsretsloven hedder eksemplarfremstilling, som dækker over kopiering af musik, herunder optagelser af elevers og lærers egne fremførelser af musik samt brugen af kopierne og optagelserne i læringsøjemed - af både hele musikstykker og uddrag af musikstykker.
  • Musikken (fremførelsen/eksemplarfremstillingen) kan gøres tilgængelig i skolens/institutionens egne interne kanaler/lukkede netværk (f.eks. Aula), fysisk eller digitalt til ansatte eller elever på skolen i forbindelse med læringsmæssig formidling eller overføres digitalt til f.eks. en skærm eller et lærred.
  • Musikken (fremførelsen/eksemplarfremstillingen) kan også bruges i forbindelse med fremlæggelser eller præsentationer – f.eks. online via Microsoft Teams, Zoom, Google Hangout og Google Meet.
  • Fremførelse af musikken i læringsmæssig sammenhæng for andre eksempelvis elever, lærere, øvrigt personale og/eller forældre (ved arrangementer der ikke finder sted i en læringsmæssig sammenhæng, kræver brug af musik en aftale med Koda/Gramex).
  • Vilkårene omfatter ikke musikdramatiske værker. Sådanne skal således klareres direkte med de relevante rettighedshavere.


Se alle mulighederne i Vilkår om brug af musik til læring

For at se alt det, som aftalen dækker, og hvordan I på jeres skole eller undervisningsinstitution kan bruge indspillet musik til læring med rettighederne på plads, kan du læse vilkårene, som du finder her

© Warner Music
Kim Larsen, pressefoto

Sådan får I rettighederne til at bruge indspillet musik til læring

I får rettighederne til at bruge indspillet musik i undervisningen hos Copydan AVU-medier, som repræsenterer rettighedshaverne, som er de kunstnere og producenter, der ejer ophavsrettighederne til musikken.

I har måske allerede en aftale med os, som giver jer adgang til at bruge tv og film i undervisningen. Ved at tiltræde vilkårene for brug af indspillet musik til læring sikrer I jer, at rettighederne er på plads og dækker bred brug af musik til læringsmæssige formål.

I kan nemt tilslutte jer Musikaftalen ved at bruge tilmeldingslinket.

Tilmeld
© Ditte Valente
Tre drenge hoverer på en dansk folkeskole