09. nov 2018 | Vibeke Lyngse, Kommunikations & marketingschef

Omkring 100 mio. kr. mener Producentforeningen sig snydt for i sagen om fordeling af rettighedsmidler.

Pengene kommer fra Copydan-midler, og det er i fordelingen af pengene i selskabet Registrering Danmark, at det urene trav ifølge Producentforeningen er foregået.

Selskabet bag udlodningen hedder Copydan Verdens TV, og her oplyser bestyrelsesformand, Mikael Waldorff, at sagen kan ramme både danske og udenlandske producenter. Han afventer imidlertid politiets efterforskning for at kunne give et bud på, hvem der står til at miste penge i sagen.

"Men i det omfang der vil være tab, vil det ramme såvel danske som udenlandske producenter. Andre rettighedshavere end producenter vil ikke blive berørt," skriver Mikael Waldorff i en mail.

Redegørelser står for døren

Han skriver videre, at Copydan ikke som sådan er part i sagen, da der er tale om et rent producentanliggende. Ikke desto mindre følger Copydan sagen opmærksomt, "da vi naturligvis er optaget af, at al forvaltning af rettighedsmidler foregår forsvarligt," skriver Mikael Waldorff.

Et af de nærmest forestående skridt i sagen er, at Copydan skal aflevere en redegørelse om forløbet til Kulturministeriet. Det sker på opfordring fra ministeriet, og det vil ifølge bestyrelsesformanden ske i løbet af kort tid.

Yderligere en redegørelse i sagen er under udarbejdning. Afsender på den er Producentforeningen, som skal aflevere redegørelsen til Copydan.

"Vi forventer at modtage redegørelsen inden for de nærmeste dage, og vi forventer, at den vil indeholde en fyldestgørende udredning af sagen – i det omfang dette er muligt på nuværende tidspunkt," skriver Mikael Waldorff.

Han fortæller videre, at samarbejdet med Producentforeningen i sagens forløb har været godt.

Sagen har kastet to politianmeldelser af sig, og Bagmandspolitiet er i gang med at efterforske sagen. Ingen er sigtet.