Den dataansvarlige er:

Copydan AVU-medier
CVR nr.: 27798349
Bryggervangen 8, 1. sal
2100 København Ø.
E-mail: kontakt@copydan-avumedier.dk
Telefon: +45 3544 1496

Sådan behandler vi dine personoplysninger


Hjemmeside:
Vi behandler dine personoplysninger, når du benytter vores hjemmeside. Formålet med behandlingen er at levere den digitale service, som du anmoder om samt at forbedre og udvikle hjemmesiden og føre statistik over brugen.

I den forbindelse behandler vi følgende oplysninger om dig: Oplysninger om din brug af vores hjemmeside, herunder IP-adresse og oplysninger indsamlet via cookies.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: Dig.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag: Persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for os). Vores legitime interesse er at kunne levere en digital service, som du har anmodet om, forbedre og udvikle brugeroplevelsen på vores hjemmeside samt føre statistik. Læs mere i vores cookiepolitik.

Kommunikation: Vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter os via kontaktformularer eller email mv. Formålet er at kunne kommunikere med dig samt håndtere eventuelle forespørgsler og anmodninger fra dig.

I den forbindelse behandler vi følgende oplysninger om dig: Navn*, email*, øvrige kontaktoplysninger*, samt de informationer, som du giver til os i fritekstfelter.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: Dig.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag: Persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for os). Vores legitime interesse er at kunne tage stilling til og besvare din henvendelse samt håndtere forespørgsler og anmodninger fra dig.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

  • Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
  • Øvrige foreninger i Copydan

Vi vil opbevare personoplysninger så længe, det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. På nuværende tidspunkt kan vi ikke fastslå det præcise tidsrum, i hvilket vi opbevarer dine personoplysninger. Vi kan dog oplyse, at vi lægger vægt på følgende kriterier, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret: Karakteren af din henvendelse; Typen af kontaktformular du anvender; Om vi har et løbende samarbejde/relation.

Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Vi anvender i den forbindelse følgende overførselsgrundlag:

  • EU-USA Privacy Shield
  • EU-kommissionens Model Clauses

Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med (*) er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan vi ikke kommunikere med dig, håndtere dine anmodninger og forespørgsler samt sende dig nyhedsbreve.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en Datatilsynet eller andre myndigheder for databeskyttelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på ovenstående email-adresse.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Eksempelvis kan der være konkrete tilfælde, hvor du ikke har ret til dataportabilitet.