Foreningen Copydan AVU-medier ledes af en bestyrelse, som består af op til otte medlemmer i overensstemmelse med vedtægterne

Bestyrelsen står i spidsen for foreningens formål

Det er foreningens formål at sikre, at rettighedshaverne modtager et rimeligt vederlag, når deres arbejde (værker, præstationer mv.) bliver brugt til undervisning eller anden kulturformidling. På den måde varetager foreningen forvaltningen af en del af rettighedshavernes kunstneriske virksomhed.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsen i Copydan AVU-medier består aktuelt af:

Bestyrelsesleder: 

Louise Lykkegaard Hoppe
Producent Rettigheder Danmark

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Christian Dølpher
Dansk Journalistforbund

Jakob Transe Kjær
Koda / NCB

Zia Hammer
Producentforeningen

Klaus Kjeldsen
Danske Filminstruktører

Helene May Kristensen
IFPI Danmark

Sara Indrio
Dansk Artist Forbund