Foreningen Copydan AVU-medier ledes af en bestyrelse, som består af op til otte medlemmer i overensstemmelse med vedtægterne

Bestyrelsen står i spidsen for foreningens formål

Det er foreningens formål at sikre, at rettighedshaverne modtager et rimeligt vederlag, når deres arbejde (værker, præstationer mv.) bliver brugt til undervisning eller anden kulturformidling. På den måde varetager foreningen forvaltningen af en del af rettighedshavernes kunstneriske virksomhed.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsen i Copydan AVU-medier består aktuelt af:

Bestyrelsesformand: 

Jørgen Ramskov
Direktør, Producentforeningen

Bestyrelsesmedlemmer:

Jakob Transe Kjær
Koda

Lasse Lau Nielsen
IFPI Danmark

Søren Henrik Jørgensen
Producentforeningen

Klaus Kjeldsen
Danske Filminstruktører

Sara Indrio
Dansk Artist Forbund

René Høyer Jørgensen
Film- og TV-arbejderforeningen