Foreningen Copydan AVU-medier ledes af en bestyrelse, som består af op til otte medlemmer i overensstemmelse med vedtægterne

Bestyrelsen står i spidsen for foreningens formål

Det er foreningens formål at sikre, at rettighedshaverne modtager et rimeligt vederlag, når deres arbejde (værker, præstationer mv.) bliver brugt til undervisning eller anden kulturformidling. På den måde varetager foreningen forvaltningen af en del af rettighedshavernes kunstneriske virksomhed.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsen i Copydan AVU-medier består aktuelt af:

Bestyrelsesformand:

Anne Sophie Gersdorff Schrøder, Producentforeningen
CEO, Filmret ApS
Formand for bestyrelsen i Copydan Verdens TV
Formand for bestyrelsen i Registration Denmark

Bestyrelsesmedlemmer:

Jakob Vestergård Hüttel, NCB/Koda
Juridisk og international chef, Koda
Medlem af bestyrelsen i Copydan KulturPlus
Medlem af bestyrelsen i Copydan Fællesforeningen

Morten Madsen, Dansk Musikerforbund
Jurist, Dansk Musikerforbund
Medlem af bestyrelsen i Performex
Medlem af bestyrelsen for Filmex

Hans Jørgen Dybro, Dansk Journalistforbund
Politisk konsulent, Dansk Journalistforbund

Daniel Montigny, IFPI Danmark
Medlem af bestyrelsen i Copydan Arkiv

Søren Henrik Jørgensen, Producentforeningen
Chefjurist, Producentforeningen
Medlem af bestyrelsen i Copydan KulturPlus

Klaus Melchior Kjeldsen, Danske Filminstruktører
Medlem af bestyrelsen i Copydan Fællesforeningen
Næstformand for bestyrelsen i Danske Filminstruktører
Medlem af bestyrelsen for Sammenslutningen af Danske Filminstruktører