Foreningen Copydan AVU-medier ledes af en bestyrelse, som består af op til otte medlemmer i overensstemmelse med vedtægterne

Bestyrelsen står i spidsen for foreningens formål

Det er foreningens formål at sikre, at rettighedshaverne modtager et rimeligt vederlag, når deres arbejde (værker, præstationer mv.) bliver brugt til undervisning eller anden kulturformidling. På den måde varetager foreningen forvaltningen af en del af rettighedshavernes kunstneriske virksomhed.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsen i Copydan AVU-medier består aktuelt af:

Bestyrelsesformand:

Anne Sophie Gersdorff Schrøder
Producent Rettigheder Danmark

CEO, Filmret ApS
Formand for bestyrelsen i Copydan Verdens TV
Formand for bestyrelsen i Registration Denmark

Bestyrelsesmedlemmer:

Jakob Vestergård Hüttel
Koda

Morten Madsen
Dansk Musiker Forbund

Daniel Montigny
IFPI Danmark

Søren Henrik Jørgensen
Producentforeningen

Klaus Kjeldsen
Danske Filminstruktører

René Høyer Jørgensen
Film- og tv-arbejderforeningen