Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2021


Overordnet kan følgende fremhæves:

• Rammeaftale giver adgang til øget brug af tv i undervisningen
• Nedlukning i forbindelse med COVID-19 gav øget efterspørgsel
• Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Rammeaftale giver øget adgang til brug af tv i undervisningen

Copydan AVU-medier har i 2021 aftaler med mere end 4.000 skoler og andre institutioner, og der arbejdes løbende på at udvikle aftalerne, så de matcher uddannelsesinstitutionernes ønsker med hensyn til indhold og brugsmuligheder samt den teknologiske udvikling.

Størstedelen af aftalerne med brugerne og kunderne i Copydan AVU-medier indgås via tilslutning til en allerede fastlagt rammeaftale. For institutioner, der ikke falder ind under en af de eksisterende rammeaftaler, indgås der enkeltaftaler, og for nye former for brug indgås der særskilte forsøgsaftaler. Der er helt generelt indgået aftaler med skoler og andre undervisningsinstitutioner, som omfatter brug af danske og udenlandske tv-kanaler samt andre audiovisuelle produkter.

TVIS-aftalen (brug af tv, internet og streaming i undervisningen) og aftalen om Film i undervisningen giver mulighed for fjernundervisning samt at give eleverne digitale lektier for. I et år præget af nedlukning som konsekvens af COVID-19 har interessen for aftalerne og særligt denne del været stor.

I 2021 blev der indgået aftaler med Grønland og Færøerne, der sikrer løbende udbredelse af TVIS-aftalen og aftalen om Film i undervisningen.

Nedlukning i forbindelse med COVID-19 gav øget efterspørgsel

Årets resultat er steget med 4,9 mio.kr. fra 69,4 mio.kr. i 2020 til 74,3 mio.kr. i 2021. Stigningen skyldes yderligere efterspørgsel og udbredelse af TVIS-aftalen og aftalen om Film i undervisningen samt indeksering af aftalerne.

COVID-19- pandemien har medført både tilgang af kunder og øget brug, og det har påvirket årets resultat positivt. COVID-19- pandemien har ikke haft væsentlig indvirkning på omkostningerne, som udgør 4,5 mio.kr i 2021 og er på niveau med omkostningerne i 2020.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 26 i årsrapporten.

Her på hjemmesiden kan man læse mere om foreningens virke og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker.