Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2017

Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Øget brug af film og tv i undervisningen
  • Administrative omkostninger
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag

Øget brug af film og tv i undervisningen

Skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, museer m.fl. har gennem aftaler med Copydan AVU-medier adgang til at anvende blandt andet tv og spillefilm i undervisningen. Det er med til at gøre undervisningen mere levende og tidssvarende. Der arbejdes løbende på at øge mængden af indhold og muligheder, så det matcher skolernes ønsker og behov samt den teknologiske udvikling.

Copydan AVU-medier har i 2017 aftaler med godt 3.900 skoler og andre institutioner. Brugen af tv og spillefilm mv. har givet et vederlag til kunstnere og kulturproducenter i 2017 på 58,0 mio. kr. I forhold til 2016, hvor vederlaget var 56,1 mio. kr., er det en stigning på 3,3%, som skyldes en øget udbredelse af aftalerne.

Administrative omkostninger

De administrative omkostninger i Copydan AVU-medier steg med 0,4 mio.kr. fra 5,8 mio. kr. i 2016 til 6,2 mio. kr. i 2017.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere samt vederlag, der afregnes til udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne kan læses på side 23 i årsrapporten, som du kan downloade nedenfor.