Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2019 

Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Levende billeder inspirerer eleverne
  • Fald i administrative omkostninger
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Levende billeder inspirerer eleverne

I 2019 havde godt 4.000 skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, museer m.fl. en aftale med Copydan AVU-medier om streaming og brug af film og tv i undervisningen. Med en adgang til tv-udsendelser fra ca. 70 tv-kanaler og audiovisuelt indhold fra internet samt adgang til omkring 600 spillefilm bliver undervisningen endnu mere levende og tidssvarende. Der arbejdes løbende på at udvikle ordningerne, så de matcher
undervisningssektoren og skolernes ønsker og behov samt den teknologiske udvikling. Og mængden af indhold og muligheder øges fortsat.
Den øgede brug i undervisningen har i 2019 resulteret i en stigning i vederlaget med 5,3 mio. kr. fra 59 mio. kr. i 2018 til 64,3 mio. kr. i 2019.

Fald i administrative omkostninger

De samlede omkostninger faldt med 1,6 mio. kr. fra 6 mio. kr. i 2018 til 4,4 mio. kr. i 2019. Faldet skyldes et mindre træk på IT-udvikling samt synergieffekter, som er opnået ved en organisatorisk ændring i Copydan. 

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 26 i årsrapporten.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om foreningens virke og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, instruktører, journalister, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker. Læs mere