Skrivebord | © Jeppe Willum Kejser
Regnemaskine på skrivebord

Udbetaling af vederlag efter fordelingsnøgler

Her kan du hente rapporter fra de enkelte medlemsorganisationer. Rapporterne viser størrelsen på vederlag, som Copydan AVU-medier har sendt til de enkelte organisationer efter fastsatte fordelingsnøgler.

Fakta

Vederlaget er en betaling til rettighedshaverne for brugen, som skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, museer m.fl. får adgang til via en aftale med AVU-medier.

De enkelte medlemsorganisationer står herefter selv for udbetalingen af vederlag til de individuelle rettighedshavere. Det sker også efter fordelingsnøgler, som den enkelte organisation har fastsat på baggrund af mandat fra deres medlemmer, som tæller alle de kunstnere og producenter, som i sidste ende modtager penge fra Copydan AVU-medier.