Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Københavns Åbne Gymnasium | © Jeppe Willum Kejser
Elever sidder i et fællesområde på Københavns Åbne Gymnasium

Snapchat, Instagram, Vimeo, Facebook og YouTube. Børn og unges hverdag er fyldt med snaps, virale videoer, film og andre opdateringer på sociale medier. Derfor er undervisning med afsæt i levende billeder relevant som aldrig før. Ved at bruge sociale medier i undervisningen lærer eleverne at forstå den komplekse blanding af billeder, lyd og tekster, som deres medievirkelighed er bygget op om.

"Det er derfor afgørende, at børn og unge lærer at forholde sig kritisk til de udtryk, de møder på nettet og ikke mindst lærer at ytre sig i det filmiske sprog"

Hans Christian Christiansen | Ph.d., adjunkt, CPH Business Academy

Kritiske og bevidste mediebrugere

Ifølge Hans Christian Christiansen, Ph.d., adjunkt ved CPH Business Academy, handler digital dannelse både om tekniske kompetencer og digitale værktøjer, men også om udvikling af forståelse for medborgerskab, udsyn og demokrati:

” Vores holdninger og videnshorisont dannes i meget høj grad via nyheder og levende billeder på sociale medier, fx på YouTube og Facebook. Det er derfor afgørende, at børn og unge lærer at forholde sig kritisk til de udtryk, de møder på nettet og ikke mindst lærer at ytre sig i det filmiske sprog.”

Levende læring

Hans Christian Christiansen peger på, at levende billeder, film og tv gør læringen mere levende - især når formålet er at gøre eleverne til bevidste mediebrugere og styrke deres digitale dannelse.

”Arbejdet med levende billeder giver eleverne mulighed for at lære om den komplekse blanding af billeder, lyd og tekster, som de møder hver dag i deres medievirkelighed. På den måde opnår de en fortrolighed med de digitale mediers sprog, som de derefter har lettere ved at navigere i og selv gøre bevidst brug af i forskellige sammenhænge.”

Tysk tv-serie som del af gruppearbejde | © Jeppe Willum Kejser
Elever lytter til læreren i skolen

Brug levende billeder på tre måder:

 • Indhold - sætter rammen for den tematiske kontekst
  Sæt fokus på elevernes eget mediebrug.
  Eksempel: Brug af den norske ungdomsserie Skam i danskundervisningen kan øge elevernes bevidsthed om, hvordan de selv såvel som andre, kommunikerer via sociale medier. Sociale medier fylder meget i serien, og elever i samme aldersgruppe kan spejle deres eget digitale medieforbrug i karakterernes.

 • Analyse - giver kritisk sans
  Brug video i undervisningen. Få eleverne til at vurdere videoens troværdighed på baggrund af filmsprog, trickeffekter, kildeindhold m.m. Det styrker børnenes evne til at skelne mellem forskellige genrer på nettet og til at forholde sig kritisk til fx virale videoer og fake news.

 • Produktion - skaber kreativt indblik
  Lad eleverne iscenesætte et filmisk forløb, hvor de skal reflektere over visuelle virkemidler som klipning, kameravinkler, komposition og genretræk. Så bliver de mere bevidste om konstruktionen af de levende billeder, de selv møder på nettet.