Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Video Godt tv er noget, vi er sammen om
Den danske rettighedsmodel forklaret med animation, Copydan

Alle tv-, radio- og filmproduktioner er resultatet af flere og ofte rigtig mange menneskers arbejde. Forfatteren bag manuskriptet, skuespillerne, instruktøren, producenten og alle de andre, som har gjort sig umage for at skabe en oplevelse hos brugeren på den anden side af skærmen. 

De individuelle kunstnere og producenter har rettigheder til deres arbejde, og i Danmark har vi en rettighedsmodel, som gør det muligt for andre at bruge deres arbejde mod rimelig betaling.

Copydan AVU-medier sikrer nem adgang til indholdet

På den ene side står brugerne, som gerne vil anvende indholdet. Fx en lærer, underviser eller en kulturinstitution som gerne vil bruge fx en tv-udsendelse i undervisningen eller en udstilling. På den anden side står kunstnerne og producenterne, som er alle de mennesker, som har skabt udsendelsen.

For at læreren, underviseren eller den enkelte kulturinstitution ikke skal ud og spørge alle de medvirkende om lov til at bruge tv-udsendelsen, står Copydan AVU-medier midt imellem. Vi er dem, der indgår aftalerne om vederlag for brugen af udsendelsen gennem en overordnet aftale om brug af audiovisuelt indhold. 

Så når læreren, underviseren eller kulturinstitutionen vil bruge tv-udsendelsen, har rettighedshaverne allerede givet lov til det, hvis den enkelte institution har en aftale med Copydan AVU-medier. 

Video Den danske rettighedsmodel
Benjamin Boe Rasmussen, formand Dansk Skuespillerforbund | © Jeppe Willum Kejser
Skuespiller, Benjamin Boe Rasmussen

Parterne i den danske rettighedsmodel

Hvad gør brugerne?
Fx skoler og fritidsordninger, gymnasier, erhvervsuddannelser, universiteter, professionshøjskoler, museer, biblioteker, kirker o.a.:

 • de indgår aftale om brug af indhold med Copydan AVU-medier - typisk gennem tiltrædelse af en rammeaftale med fx KL eller Slots-og Kulturstyrelsen, som forhandler standardvilkår
 • de betaler vederlag til Copydan AVU-medier for brugen af tv, radio og film i eksempelvis undervisning og udstillinger

Hvad gør Copydan AVU-medier?
Som rettighedshavernes nonprofitorganisation står vi for at:

 • få rettigheder fra medlemsorganisationerne (branche- og faglige organisationer, fx Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Producentforeningen etc.)
 • indgå aftaler med repræsentanter for grundskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, museer, biblioteker og kirker om deres brug
 • opkræve vederlag 
 • Udbetaler vederlag til medlemsorganisationerne efter de fordelingsnøgler, som rettighedshaverne er blevet enige om

”Det kræver rigtig mange ressourcer at producere spillefilm, der bliver især kæmpet hårdt for at skaffe midler nok. Derfor er det nødvendigt at tage ophavsret seriøst. Hvis skuespillere, kamerafolk og andre medvirkende ikke modtager betaling, når filmen efterfølgende bliver videredistribueret og kopieret, så underminerer man det store stykke arbejde, der bliver lagt i at skabe filmen.”

Lars Brygmann | Skuespiller

Hvad gør medlemsorganisationerne?
De brancheorganisationer og faglige organisationer, som organiserer de individuelle rettighedshavere, de:

 • får rettigheder fra rettighedshaverne
 • giver rettigheder til Copydan AVU-medier
 • fastsætter fordelingsnøgler for udbetalingen af vederlag til rettighedshaverne inden for deres område (de individuelle rettighedshavere, fx de enkelte skuespillere, instruktører osv.)
 • udbetaler vederlag til rettighedshaverne

Hvad gør de individuelle rettighedshavere?
De individuelle rettighedshavere er alle de kunstnere og producenter, som har været med til at skabe en film eller en tv- eller radioudsendelse. Som medlemmer af medlemsorganisationerne:

 • overdrager de rettigheder til medlemsorganisationerne
 • modtager de vederlag fra medlemsorganisationerne
Video Sikkerheds­net for projekt­ansatte
Sabine Andersen, tv-tilrettelægger | © Jeppe Willum Kejser
Sabine Andersen, tv-tilrettelægger