Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Håndtryk | © Jeppe Willum Kejser
Håndtryk ved aftale

Uanset om du er en skole, et universitet eller et museum, som ønsker at bruge levende billeder, så får du rettighederne på plads i samarbejde med en enkelt aftalepart - nemlig Copydan AVU-medier. Det kan godt være, du får brug for flere aftaler, fx både en tv- og en filmaftale. Men Copydan AVU-medier sørger for at forhandle, så du kun skal gå et sted hen. Det kalder vi one-stop-shop. Her kan du læse mere om, hvad det betyder.

Hvem forhandler Copydan AVU-medier med?

Copydan AVU-medier har mandat til at forhandle på vegne af alle rettighedshaverne. 

Copydan AVU-medier er stiftet og styret af rettighedshaverne. Derfor er det de skuespillere, instruktører og andre kunstnere og kulturproducenter, som står bag tilblivelsen af en udsendelse eller film, vi repræsenterer. Typisk indgår vi aftaler i samarbejde med en tilsvarende repræsentant for brugerne af indholdet.

Fx forhandler vi med KL, når det gælder en rammeaftale for folkeskolernes muligheder for at bruge audiovisuelle medier i undervisningen. Når det gælder museer, så indgår vi en rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen. 

De aftaler, som bliver indgået mellem parterne, er de aftaler, I som skole eller institution har mulighed for at tilslutte jer. 

Hvorfor kun én aftale?

Uden one-stop-shop skulle hver enkelt skole, hvert enkelt bibliotek mv. selv indhente tilladelse hos rettighedshaverne til at bruge indholdet. Det ville være umuligt for både kunstneren og institutionen. For dig, der er bruger, betyder one-stop-shop altså, at det er nemt at indgå aftale om at bruge en stor mængde indhold et enkelt sted.

Hvordan bidrager one-stop-shop til nyt indhold?

Med one-stop-shop modtager rettighedshaverne vederlag via Copydan AVU-medier, som udgør en del af deres indkomst. Når undervisnings- og kulturinstitutioner er med til at betale for at bruge rettighedshavernes arbejde, så er I samtidig med til at sikre, at der er økonomisk fundament til at udvikle flere danske tv-produktioner og film af høj kvalitet. Det er også det, vi kalder det kulturelle kredsløb.

På den måde kan der hele tiden komme nyt indhold, som kan bruges i undervisning og kulturformidling til glæde for bl.a. nye generationer.