Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Bag optagelserne til awardshowet 'Guldtuben' | © STV
Bag optagelserne til awardshowet 'Guldtuben'

Som nonprofit-organisation sender Copydan AVU-medier de penge, som skoler, gymnasier, museer mv. betaler gennem aftaler videre til dem, der har lavet indholdet.
Det er alle de rettighedshavere, der har været med til at skabe det tv- og radioindhold, de film eller det digitale indhold, der bliver brugt i undervisningen og anden formidling.

Vederlag muliggør nye produktioner

Vederlagene går altså tilbage til skuespillerne, journalisterne, producenterne og alle de andre, der driver udviklingen af godt dansk kvalitetsindhold. Vederlagene er med til at finansiere udviklingen af nyt indhold. De giver fx producenterne økonomisk mulighed for at investere i nye produktioner. Det, vi kalder det kulturelle kredsløb.

Medlemsorganisationerne fordeler selv pengene 

Helt konkret fordeler Copydan AVU-medier vederlaget til de organisationer, der repræsenterer de enkelte rettighedshavere. Det er medlemsorganisationer som Dansk Skuespillerforbund, Dansk Journalistforbund, Dansk Producentforening og alle de andre rettighedshavere.

De enkelte medlemsorganisationer fordeler selv pengene ud til de enkelte rettighedshavere efter egne fordelingsnøgler. 

Video Den danske rettighedsmodel
Benjamin Boe Rasmussen, formand Dansk Skuespillerforbund | © Jeppe Willum Kejser
Skuespiller, Benjamin Boe Rasmussen

Vigtig del af lønnen

Betalingen til den enkelte rettighedshaver afhænger af, hvilken rolle vedkommende har haft i en konkret produktion og hvor ofte og hvordan tv-indholdet bliver brugt.

Vederlaget er afgørende for, at man som kunstner eller producent kan leve af at lave tv, radio og film. Det er en vigtig del af lønnen og afgørende for, at produktionerne begynder at hænge sammen økonomisk. 

Fordelingen i grove træk

I grove træk går en fjerdedel af vederlagene til producenterne af film, musik og tv-programmer, en fjerdedel til de skabende og udøvende kunstnere – dvs. skuespillere, dramatikere, journalister, fotografer, illustratorer, forfattere, instruktører, musikere, scenografer osv. En fjerdedel til komponister, sangskrivere og musikforlag. Den resterende del af vederlagene går til tv- og radiostationer.

Repræsentationsaftaler

Copydan AVU-medier varetager indgåelse af repræsentationsaftaler og udveksling af vederlag med udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer for en række af foreningens medlemsorganisationer, jf. vedtægternes § 4.3.
Der er indgået aftaler med følgende organisationer (listen opdateres løbende): AIPA (Slovenien), ALCS (Storbritannien), ASDACS (Australien), Copyswede (Sverige), IHM (Island), Kopiosto (Finland), Norwaco (Norge), OAZA (Tjekkiet), SACD/SCAM (Frankrig), SSA/SUISSIMAGE (Schweiz), VG Bild-Kunst (Tyskland), VG WORT (Tyskland) og ZAPA (Polen).